Деветто годишно Собрание на корисниците на МИМ

Се чита за 0 мин.

Бидејќи Собранието оваа година е изборно, членовите  по пат на гласање ќе изберат тројца свои претставници и нивни заменици во новиот Управниот одбор на МИМ, чијшто мандат трае две години.  

Во Собранието на корисиците на МИМ, кое е советодавно  тело на Институтот, членуваат 55 највлијателни електронски и печатени медиуми од целата држава.