Во тек е уписот на студенти на Високата школа за новинарство и за односи со јавноста

Се чита за 0 мин.

 

 Во креирањето на двете студиски програми учествуваа реномирани професори, искусни практичари од Македонија и врвни експерти од Данската школа за медиуми и новинарство и од холандскиот Универзитет за применети науки Виндесхејм.  

Повеќе информации за конкурсот и за Високата школа може да добиете на: www.vs.edu.mk, info@vs.edu.mk  или на телефон: 02 30 90 004.