Летни курсеви за новинари

Reading time: 0 minute(s)
Ова лето, во Прага, TOL (www.tol.org) организира курсеви за:
-известувачи од странство (од 24 јули до 1 август 2011)
-фото новинарство (од 1до 6 август 2011)
Повеќе информации во врска со условите и начинот на пријавување можете да добите на следната веб страница: