Од денес, 27 октомври 2011, започнува дводневната работна средба во Маврово, што ја организираат Македонскиот институт за медиуми(МИМ) и Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ), а на која ќе се утврдуваат приоритетите за развој на медиумскиот сектор во Р. Македонија...

Сите заинтересирани новинари, активисти, научници и практиканти кои сакаат да го продлабочат своето разбирање за демократијата и да ги унапредат способностите за промовирање на демократските промени, имаат можност најдоцна до 8 ноември 2011 година да се пријават за стипендиската програма...

Во рамки на програмата “Решенија во заедницата“ (The community solution program), објавен е конкурсот за професионално усовршување на лидери во заедницата кои работат на проблеми поврзани со транспарентност и отчетност, толеранција и разрешување на конфликти, проблеми на животната средина и...

За да се зголеми квалитетот на претставувањето на Ромите во јавноста и медиумите, потребно е да се зголеми бројот на новинари Роми кои работат во мнозинските и влијателните медиуми, но и да се изнајдат механизми кои ќе овозможат институционална поддршка...

За да се зголеми квалитетот на претставувањето на Ромите во јавноста и медиумите, потребно е да се зголеми бројот на новинари Роми кои работат во мнозинските и влијателните медиуми, но и да се изнајдат механизми кои ќе овозможат институционална поддршка...