Детаљно запознавање со Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер и со уставно загарантираното право на слободен пристап до јавните информации е целта на обуките што МИМ и Комисијата за заштита на...