Медиумската писменост и пред учениците

Се чита за 0 мин.

 

Во рамките на проектот досега се одржани педесетина обуки за околу 1000 наставници од основните и од средните училишта, а од нив, во фазата на евалуација, 25 наставници ќе ги применат стекнатите знаења и вештини практично на час. На досега спроведените часови, учениците добија задачи да креираат насловна страница, да анализираат весници, да напишат вести и слични содржини од областа на медиумската писменост.

 Проектот е финансиски поддржан од програмата МАТРА на холандското Министерство за надворешни работи.

 Eval1