Медиумите и новата технологија

Се чита за 0 мин.

Интернет и новите технологии секојдневно ги менуваат информативните медиуми и начинот на кој тие ги пласираат вестите и ги продаваат рекламите. Ве покануваме да учествувате во истражување на јавното мислење за употребата на новата технологија во информативните медиуми и да ни кажете како интернет го промени начинот на кој вие гледате, слушате и читате вести.

 

Линк кон прашалникот