Ударни тв вести во домашните медиуми

Се чита за 0 мин.

се ударните вести на главните јавни телевизиски сервиси и на водечките приватни телевизиски станици во 10 земји од регионот на Југоисточна Европа.
Во мониторингот и анализата за Македонија, кои за потребите на МИМ и на Мрежата за професионализација на медиумите во Југоисточна Европа (СЕЕНПМ) ги спроведе Институтот за демократија, предмет на опсервација се ударните вести на МТВ1 и А1 телевизија. Мониторингот се спроведуваше во текот на месец април 2007, при што во различни денови на четирите недели од месецот беа мониторирани вкупно 16 изданија на ударните вести на овие телевизиски станици. Содржината на вестите беше анализирана во целост. Исклучени од мониторингот и статистичката обработка беа спортските вести и временската прогноза, но само во случаи кога тие се емитуваат по затворањето на едицијата на вестите.