Фото конкурс: Споделете ја вашата слика за Југоисточна Европа

Се чита за 0 мин.

Натпреварот се фокусира на уметноста, танцот и театарот, филмот, гастрономијата, литературата, музиката, спортот и на секојдневниот живот во современиот Западен Балкан (Хрватска, поранешната југословенска Република Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија и Косово според Резолуцијата 1244/99 на Советот за безбедност на ОН) и Турција. Учесниците треба да ја изразат својата визија за зададените теми на натпреварот со поднесување на најмногу три слики, кои може или да ги постават на интернет страницата www.southeast-europe.eu, или да ги испратат по пошта. Крајниот рок за поднесување е 20 јануари 2010 год.

Повеќе информации за конкурсот во целосното соопштение прикачено на оваа вест.