Веб-страница за промоција на културата и спортот во Југоисточна Европа

Се чита за 0 мин.

Освен вести за културни и спортски настани на страницата може да се најдат повеќе информации и  околу историјата и иднината на процесот на проширување на Европската Унија, како и за статусот на земјите од ЈИЕ во контекст на проширувањето.   

Тимот кој што ја креираше веб-страницата ги повикува сите заинтересирани кои сакаат да придонесат кон нејзино развивање да ги контактираат преку контакт адресата оставена на вебот.   

Овој проект е дел од информативните активности што Европската Комисија ги спроведува во контекст на проширувањето на Европската Унија.