Во тек е пријавувањето за Балканската стипендија за извонредност во новинарството

Се чита за 0 мин.

На најдобрите три истражувања, независната комисија ќе им додели награди од 4.000, 3.000 и 1.000 евра. Завршните текстови ќе бидат објавени на англиски јазик и на локалните јазици, во познати регионални и меѓународни медиуми.  

По завршувањето на програмата, новинарите ќе станат членови на регионална мрежа на поранешни стипендисти, која овозможува соработка со истакнати регионални и меѓународни новинари, промоција на нивната работа, професионална поддршка и натамошни финансирања за истражување и патување.  

Формуларите за аплицирање, упатства и дополнителни информации за стипендијата се достапни на: http://fellowship.birn.eu.com/en/fellowship-programme/apply-now-for-the-2013-fellowship