Истражување за работните односи

Се чита за 0 мин.

Во 2007 година, МИМ го спроведе Истражувањето за работните односи во медиумите во Македонија во рамките на обемното истражување на оваа тема во сите земји на Југоисточна Европа, организирано и спроведено од медиумските центри членки на СЕЕНПМ. Во Македонија истражувањето се реализираше во соработка со Институтот за демократија Социетас цивилис.