Дигитализацијата е неодминлива за електронските медиуми во Македонија

Reading time: 0 minute(s)
 

Стана збор и за очекуваното зголемување на медиумскиот пазар, па оттука и можноста за специјализација во различни сфери во новинарството.

 

На крајот од средбата, студентите и министерот Јанакиевски отворено дискутираа за актуелната состојба во медиумите во земјата, предизвиците со кои се соочуваат новинарите во секојдневните обврски, како и неопходноста за подигнување на нивото на професионалност и објективност.