Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови: • Да имаат завршено високо образование • Одлично да го владеат англискиот јазик (говор и пишување) • Одлично да работат со компјутер (офис пакет) • Да поседуваат искуство во пишување и во администрирање проекти со домашни...

МИМ го објави почетокот на изборот за Годишната медиумска награда на граѓанското општество 2008. Како и изминатите години, во текот на наредните два месеци, до 15 декември 2008 година, ќе се спроведе гласање, во кое право на учество имаат сите...

МИМ го објави почетокот на изборот за Годишната медиумска награда на граѓанското општество 2008. Како и изминатите години, во текот на наредните два месеци, до 15 декември 2008 година, ќе се спроведе гласање, во кое право на учество имаат сите...