Пред очите ми излегуваат средношколски години кога ги читав своите љубовни стихови во битолската гимназија Религијата провејува во делата што ќе бидат изложени во Битола: Владимир Георгиевски Уметникот Владимир Георгиевски првпат го претставува своето ликовно творештво во Битола. Вели дека...

Пред очите ми излегуваат средношколски години кога ги читав своите љубовни стихови во битолската гимназија Религијата провејува во делата што ќе бидат изложени во Битола: Владимир Георгиевски Уметникот Владимир Георгиевски првпат го претставува своето ликовно творештво во Битола. Вели дека...

Настанот ќе се одржи на 26 мај 2008 година (понеделник) во 11 часот во Стопанската комора на Македонија на V спрат.   Целта на овој настан е да се отворат прашањата врзани за професијата односи со јавност и корпоративни...

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови: • Да имаат завршено високо образование • Одлично да го владеат англискиот јазик (говор и пишување) • Одлично да работат со компјутер (офис пакет) • Да поседуваат искуство во пишување и во администрирање проекти со домашни...