Македонскиот институт за медиуми објавува конкурс за прием на едно лице во редовен работен однос на позицијата програмски менаџер Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови: • Да имаат завршено високо образование • Одлично да го владеат англискиот јазик (говор и...

Линк до Високата школа за новинарство и за односи со јавноста Доколку имате силна желба за откривање и изучување на најпривлечните професии на новото време - новинарството и односи со јавноста, Високата школа за новинарство и за односи со јавноста на...

Во периодот од 20 ноември до 17 декември годинава, Македонскиот институт за медиуми (МИМ) во соработка со Секретаријатот за европски прашања(СЕП) и Регионалниот тренинг центар за комуникација при Министерството за одбрана реализираат серија обуки...

Во периодот од 20 ноември до 17 декември годинава, Македонскиот институт за медиуми (МИМ) во соработка со Секретаријатот за европски прашања(СЕП) и Регионалниот тренинг центар за комуникација при Министерството за одбрана реализираат серија обуки...

Македонскиот институт за медиуми (МИМ) и Европскиот центар за новинарство од 9 до 11 мај во просториите на МИМ организираа обука на тема „Истражувачкото новинарство и користењето на компјутери во новинарството”. На тридневната обука...