Управниот одбор на фондацијата „Македонски институт за медиуми“ објавува конкурс за прием на нов извршен директор. Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови: • Да бидaт државјани на Р.Македонија • Да имаат завршено високо образование во областа на новинарството, медиумите и комуникациските...