SCOOP-Мрежата за истражувачко новинарство во Источна и Југоисточна Европа поканува дваесетина новинари од печатени и електронски медиуми, како и слободни новинари да учествуваат на семинар кој ќе се одржи на 17 јануари од...

Во 2007 година, МИМ го спроведе Истражувањето за работните односи во медиумите во Македонија во рамките на обемното истражување на оваа тема во сите земји на Југоисточна Европа, организирано и спроведено од медиумските центри...