На повикот, кој беше отворен од 28 јануари до 28 февруари 2019, се пријавија вкупно 39 граѓански организации од земјава кои доставија преглог-проекти за 2-те групи на активности кои ќе бидат поддржани преку грант-програмата. Првата група се однесува на проекти насочени кон подобрување на вештините за медиумска и информациска писменост на граѓаните. Втората група се фокусира на проекти од областа на уметноста, медиумите и технологијата, кои промовираат иновации и пристапност до едукација за медиумска и информациска писменост.

По комплетирање на администратината проверка на апликациите, стрчна жири-комисија спроведе постапка за квалитативно оценување на предлог-проектите кои успешно ја минаа административната проверка. Врз основа на оценките од жири-комисијата, Управниот одбор на проектот донесе одлука да поддржи 4 предлог-проекти кои беа најдобро оценети.

Грѓанските организации и предлог-проектите кои ќе бидат поддржани преку оваа грант-програма може да ги погледнете во прилог.

 

Latest

Networking of the Relevant Stakeholders is Inevitable for Better Understanding…

Media and IT Literacy is a dynamic concept of life-long learning, and its definition changes along with the changes in…

Analysis: Political Pluralism in Media Reporting in the Period Outside of…

How to prevent possible repetition of the practice of granting an exclusive and privileged position to certain…
The regional landfills

The regional landfills – a health risk

Thousand landfills. Fifty of them are municipal, but do not possess work permits. Only one is legal and works according…
Phantom people invisible

Phantom people invisible for the state

In Macedonia there are approximately 3000 phantom people or people with no identity. They are not entitled to health…
baner3.jpg
seenmp.jpg
mccm.jpg
pspp.jpg
sd.jpg