Aнализата нуди приказ на состојбата со радиодифузните и печатените медиуми на етничките заедници во државава, за условите во кои тие ги создаваат содржините и влијанието на регулаторната политика врз нивното работење, а се осврнува и на проблемите со нивната економска одржливост, на сегментирањето на публиката според јазичните преференци, на продукциско-техничките, кадровските и други проблеми со кои тие се соочуваат.  

Темата што се третира во оваа Анализа е важна од аспект на обезбедување културен плурализам во медиумите, кој би бил загрозен доколку различните културни и јазични групи немаат пристап до медиумите, доколку недоволно се претставени во медиумските содржини, ако нема доволно кадар од различните културни групи или, пак, не постојат доволно непрофитни медиуми наменети за малцинските групи.    
Инаку, оваа Анализа е трета во циклусот анализи што Македонскиот институт за медиуми и Високата школа за новинарство и за односи со јавноста ги реализираа како дел од заедничкиот проект со Фондацијата Фридрих Еберт, почнувајќи од 2010 година.

Анализата е прикачена во продолжение.

Latest

Media literacy to be included in the educational process

Media literacy needs to be included in the educational process from the earliest age. In that purpose the most…

Analysis: Political Pluralism in Media Reporting in the Period Outside of…

How to prevent possible repetition of the practice of granting an exclusive and privileged position to certain…

Journalism students program on digital media production

A group of journalism students from the universities “St. Cyril and Methodius", "Goce Delchev" and "Mother Teresa",…

The role of Public Service Broadcaster in promoting media literacy

Journalists and editors from various program departments in MRTV participated at the one-day workshop for strengthening…
baner3.jpg
seenmp.jpg
mccm.jpg
pspp.jpg
sd.jpg